Четирите зони за споделено компостиране, изградени като част от демонстрационния проект за управление на отпадъците, очакват първото зареждане с биоразградими материали. Най-подходящият период за поставянето на първите слоеве от био отпадъци е през пролетта, когато времето се затопля и природата възобновява жизнения си цикъл.

Зоните за споделено компостиране, изградени в Габрово, обхващат различни целеви групи, като целта е да се предоставят подходящи условия за изпълнение, наблюдение и реализиране на компостирането. Четирите площадки, са разположени в двора на ДГ „Явор“, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, кв. „Радичевец“ и в близост до почивна база „Горски дом“ в к.к. Узана.

Компостерните съдове, разположени в зоните, са изработени от дърво, предвиден е отвор за поставяне на биоразградимите материали и вратичка в долната част на компостера, откъдето лесно и удобно може да се вади готовия компост. Зоните са оградени с дървена ограда, а през пролетта в дървените кашпи ще цъфнат пъстри цветя, така че пространството да бъде обособено като естетичен екологичен кът. За всички участници в споделеното компостиране са разработени ръководства, в които ясно и точно са описани стъпките за успешно извършване на компостния процес. Видеонаблюдение е предвидено за компостерната зона, разположена в жилищния квартал.

За първи път в Габрово се реализира споделено компостиране именно чрез дейностите по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран чрез ОПОС 2014-2020г. Подбраните локации са с цел да бъдат обхванати различни аудитории – деца, ученици, живущите в един квартал и туристите на Узана. Така ще се популяризира положителният ефект от компостирането, ще наблюдава поведението на целевите групи и отношението им към опазването на околната среда.

Компостирането е естествен процес, чрез който се извършва разграждане на био отпадъците и превръщането им качествен почвен подобрител – компост. Сред предимствата на споделеното компостиране е възможността готовият компост да се използва в собствените градини, да се повиши почвеното плодородие, да се предпазят насажденията от някои болести, както и да се намали количеството на отпадъците чрез тяхното оползотворяване.

 

Отбелязваме 144 години от Освобождението
2 март 2022
Трети март е! 
3 март 2022