В писмо до министъра на образованието на науката акад. Николай Денков, кметът на Габрово Таня Христова алармира, че обявеното бъдещо окрупняване на висшите училища в страната, което би лишило града от автономен Технически университет, ще бъде щета за региона.

Повод за реакцията е публикация на министерството, според която се обмислят варианти за обединяване на някои висши училища под различни форми в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование и с цел повишаване на качеството.

В позицията си до министър Денков Таня Христова подчертава, че сливане на специализираните висши учебни заведения в мегаструктура ще централизира образователния процес, ще пренасочи студентите към столицата и най-вече ще прекъсне връзката с бизнеса по места, особено в случаите, където има силно концентриране на промишленост, както в Габрово. Това ще се отрази директно върху развитието на местната икономика и ще доведе до социален дисбаланс.

В последните години Габрово се налага като хъб за инженерни решения, а Техническият университет е ключовата образователна институция, която привлича млади хора, подготвя качествени технически кадри и играе водеща роля в изследователската и развойната дейност.

„Стратегическа цел на Община Габрово е да развива силна икономика, базирана на науката и иновациите. Един от основните ни партньори в тази задача, като важен елемент от иновационната инфраструктура на национално и европейско ниво, е именно висшето училище в Габрово“, посочва още Таня Христова в писмото си до министъра на образованието и допълва, че евентуално окрупняване на висшите училища ще заличи наскоро стартиралия своята работа нов Технологичен парк към Техническия университет, в който бяха инвестирани значителни европейски средства.

Очаква се официалната позиция на МОН да бъде представена пред Съвета на ректорите на 22 февруари.

*Снимка - Архив Община Габрово

Предупреждение за опасни валежи за габровска област за 22 февруари
21 февруари 2022
„Красива България“ одобри проект на ТУ за битовата къща до Интеграла
21 февруари 2022