Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в общественото обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Общественото обсъждане ще се проведе днес, 7 февруари 2022г., от 17:30 часа, онлайн.

Линк за достъп:

https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m91ed6fdb5f23ed11871958808832e154

ПИРО Габрово определя средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за следващия 7-годишен период. Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Със съдържанието на Плана и неговите приложения може да се запознаете ТУК.

Очакваме Ви!

Таня Христова обжалва Плана за управление на Парк „Българка“, който застрашава строителството на тунела под връх Шипка
7 февруари 2022
Карикатурна излoжба "Бодлив генгер"
7 февруари 2022