Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в публичното обсъждане на Проекта на Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021–2030г.

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 4 февруари 2022г., от 16:00 часа.

 

Линк за достъп:

https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m5a88a563fb17e768019bae2631f87a61

Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021–2030г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация в Габрово. В документа са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

С Проекта на документа може да се запознаете ТУК.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 21 февруари 2022г. до д-р инж. Десислава Колева, главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“, e-mail: desislava@gabrovo.bg.

Временно ограничение на движението по ул. „Роден край“
3 февруари 2022
Габрово домакин на две дискусии за устойчиво лидерство
3 февруари 2022