Община Габрово отново обяви процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО“

Поръчката ще се изпълнява в рамките на проект  „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/183488

Жълт код за силен вятър за 22 януари в Област Габрово
21 януари 2022
Габрово търси подкрепа по програма „Лайф“ за енергийния преход
21 януари 2022