С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 460 668 лв. за патронажна грижа в условията на пандемия. Така безвъзмездната финансова помощ по проекта, който стартира в началото на 2021 г., става 1 390 698 лв.

Повече от 200 жители на общината ползват два часа дневно социално-здравни услуги в домашна среда. Това са хора над 65 г., които не могат да се обслужват сами, лица с увреждания или поставени под карантина заради КОВИД-19. Наетият персонал е 28 души – социални работници, медицински сестри, санитари, психолог и рехабилитатор.

До 5 юли обхванатите в програмата могат да разчитат на доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и на съдействие при заплащане на битови сметки или административни услуги. Патронажът включва и поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвната захар и кръвното налягане, рехабилитация, психологическа подкрепа.

Част от финансирането по проекта покрива разходите на доставчиците на социални услуги – делегирани от държавата, за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция. Средствата се използват за дезинфекция на сградите, тестове, лични предпазни средства, оборудване на помещения за изолация и др. Мерките засягат 400 ползватели и 161 заети в социалните услуги и ще продължат да се прилагат до 5 октомври 2022 г.

Документи за „Патронажна грижа“ се подават чрез електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg или лично на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Телефон за връзка – 066 985 020.

Планът за развитие на община Габрово за следващите 7 години очаква вашето мнение
19 януари 2022
На вниманието на преброители и контрольори, участвали в Преброяване 2021
20 януари 2022