Във връзка с ремонтните дейности на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово и обществения интерес към бъдещето на зелените площи и дървесната растителност в обхвата на обекта, Община Габрово възложи обследване на две от липите, чието запазване беше въпрос на обсъждане с живеещите в района.

Обобщените резултати от изследванията показваха, че липата до Кукления театър - пред жилищния блок на адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №15, с номер по паспортизация 053_009, е в добро общо състояние, но са установени редица проблеми. Въпреки това не са отчетени механични отклонения и редуциране на стабилността на дървото. Препоръчан е ежегоден мониторинг и повдигане на короната. В изпълнение на препоръките, предстои съкращаването ѝ с указаните около 15% във всички посоки, както и премахване на преплетени клони, и други необходими дейности за подобряване на състоянието на липата.

За втората липа, разположена пред жилищен блок на адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №14, с номер по паспортизация 053_019, е установено, че в основата на стъблото има плодни тела на гъба Kretschmaria deusta (Ustulina deusta), която причинява меко, но изключително агресивно гниене, засягащо главните корени. Отчетен е изключително висок процент на загнила дървесина в основата на дървото, което предполага компрометиране на способностите на натиск и опън на корените от северна, източна и южна посока. Компютърните симулации показват редуциране на стабилността на дървото с 40 %. Препоръката на фирмата, провела обследването, бе дървото да бъде премахнато своевременно.

Обследванията бяха проведени в присъствието на живеещи в района. След срещи и разговори с представители на етажни собственост в квартала и заинтересовани граждани, от страна на живущите беше поискано повторно обследване на липата на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №14.

Осигуреният от жители на квартала сертифициран екип, различен от първия, направи ново, по-подробно обследване на въпросното дърво, което потвърди изцяло заключенията на първата диагностика. При направено компютърно обследване на по-голяма височина (на 90 см от основата), се оказа, че гниенето в основата на стъблото се разраства по височина и е в напреднала фаза. Структурата на дървесината в цялото стъбло е нарушена. Стабилността на дървото е редуцирана с около 40 %, което е недопустимо за градска среда и прави дървото изключително опасно.

В тази връзка Община Габрово издаде разрешение за премахване на дървото на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №14, което ще бъде изпълнено до края на седмицата при благоприятни метеорологични условия.

 

Припомняме, че предмет на ремонтните дейности в района са подмяната на амортизираните бордюри, тротоарни и улични настилки и привеждането на всички елементи на улицата в съответствие с изискванията на нормативната уредба, включително осигуряване на достъпна среда. Предвижда се запазване на актуалната към момента постоянна организация на движението по улицата, а именно двупосочно движение на ППС с организиране на паркирането, съгласно изискванията на нормативната уредба. Обектът е преходен от 2021г. и ще завърши през 2022г.  Предвидените ремонти дейности включват благоустрояване на публична инфраструктура в междублоковите пространства на улици „Лазар Донков“, „Св. Св. Кирил и Методий“  и „Райчо Каролев“ .

Конкретните ремонтни работи включват:

- Преасфалтиране на съществуващото улично платно, заедно с  алеите, осигуряващи вход и изход от улицата към прилежащите имоти и на съществуващите два паркинга (асфалтирани, но амортизирани);

- Полагане на хоризонтална маркировка за обозначаване местата за паркиране;

- Подмяна на тротоарни настилки, вкл. на прилежащи на улицата пешеходни алеи;

- Подмяна на бордюри за оформяне на улицата и пешеходните зони;

- Подмяна на стълбовете и кабелната мрежа за уличното осветление;

След завършване обекта ОП "Благоустрояване" ще рекултивира и допълни с подходящи растителни видове съществуващите зелени площи.

 

Покана за участие в Национална научна конференция „СТОПАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА ГАБРОВЦИ ПРЕЗ XIX - XXI ВЕК“
17 януари 2022
Габрово – кандидат в международен проект за енергийни общности
18 януари 2022