Габрово има амбицията да постигне въглероден неутралитет към 2050 г., а изготвянето на устойчив енергиен план ще подпомогне постигането на тази цел.

Констатацията е изведена в анализ на Мария Манолова – експерт в Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ – най-старата организация в сферата на общинското енергийно планиране в България.

Община Габрово заяви своята амбиция в средата на 2021 г. чрез декларация за ангажираност и присъединяване към целите на Европейския съюз (ЕС) за въглеродна неутралност към 2050 г. Постигнатите до момента резултати – съгласно поетите ангажименти към Споразумението на кметовете, показват спад на емисиите с 23,6% през 2016 г. и с 25,6% през 2018 г. спрямо базовата 2008 г., отчетени в официално публикуваните мониторингови доклади.

На национално ниво Асеновград е другата община, която се отличава с намерения за намаляването на въглеродния отпечатък. В своя план до 2030 г. Община Асеновград заявява желание за неутралитет в дългосрочен план, а целта до 2030 г. е 48,77% намаление на емисиите спрямо базовата 2007 г. Тези цели се предвижда да бъдат постигнати чрез дейности в три направления – енергийна ефективност, възобновяема енергия и транспорт.

Превръщането на Европа в климатично неутрален континент до 2050 г. ще се осъществява стъпка по стъпка с помощта на дългосрочно планиране и прогнозиране. Резултатите към края на 2019 г. съгласно годишния отчет на инициативата „Споразумение на кметовете“, която включва ангажиментите за намаление на въглеродните емисии, поети доброволно от местни общности в ЕС, възлиза средно на 31% или с 11% по-амбициозни от целта на ЕС (до 2020 г. – 20%).

С плановете за устойчива енергия и климат местните власти имат ефективен инструмент и могат по структуриран начин да използват наличните ресурси и енергии. Така те ще работят за постигането на целите до 2030 г. (55% по-малко СО2 емисии) и до 2050 г. (въглеродна неутралност).

Още през 2012 г. датската столица Копенхаген (с население около 550 хил. души) решава да стане първата въглеродно неутрална столица в света до 2025 г. Зелената трансформация се осъществява благодарение на националната политика, но и на визионерските представи на местните власти и населението.

Развитието на темата в Европа и по света можете да прочетете в пълния текст на изследването.

„Етър“ е първият български музей, носител на една от двете големи международни награди „Жива“  
13 януари 2022
Пътищата в община Габрово са обработени и проходими при зимни условия
14 януари 2022