„Пешеходна светофарна уредба е предвидена в инвестиционната програма и ще бъде изградена на ул. „Свищовска“, на втората пешеходна пътека в проблемния участък на улицата, където се случиха няколко инцидента. През изминалата година са извършени предпроектни проучвания и е определена индикативната стойност за нейното проектиране, доставка и монтаж. Светофарът ще помогне за намаляването на скоростта в цялата отсечка и ще подобри безопасността и на предходната, и на следващата пешеходна пътека. Предвидено е и допълнително осветяване на пешеходни пътеки по основната улична мрежа.

Постоянно се следи състоянието на елементите от вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка, за което има сключен договор за поддръжка. Предвидени са и други мерки, които да надградят съществуващата сигнализация - изкуствени неравности, допълнителна маркировка и сигнализация с примигващи светодиодни знаци. 

Общинската комисия по безопасност на движението, която включва представители на Община Габрово, Областно пътно управление, РС на ПБЗН, Пътна полиция и др. продължава своите ежемесечни заседания, на които разглежда конкретни участъци с необходимост от мерки за подобряване на безопасността. С решения на комисията през 2021 г. са изпълнени изкуствени неравности по ул. „Христо Смирненски“, поставени 180 пътни знаци, 12 сферични огледала за допълване на видимостта в кръстовища, предпазни парапети в различни участъци на града и нов парапет на бул. „Столетов“ при училище „Христо Ботев“.