„Пешеходна светофарна уредба е предвидена в инвестиционната програма и ще бъде изградена на ул. „Свищовска“, на втората пешеходна пътека в проблемния участък на улицата, където се случиха няколко инцидента. През изминалата година са извършени предпроектни проучвания и е определена индикативната стойност за нейното проектиране, доставка и монтаж. Светофарът ще помогне за намаляването на скоростта в цялата отсечка и ще подобри безопасността и на предходната, и на следващата пешеходна пътека. Предвидено е и допълнително осветяване на пешеходни пътеки по основната улична мрежа.

Постоянно се следи състоянието на елементите от вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка, за което има сключен договор за поддръжка. Предвидени са и други мерки, които да надградят съществуващата сигнализация - изкуствени неравности, допълнителна маркировка и сигнализация с примигващи светодиодни знаци. 

Общинската комисия по безопасност на движението, която включва представители на Община Габрово, Областно пътно управление, РС на ПБЗН, Пътна полиция и др. продължава своите ежемесечни заседания, на които разглежда конкретни участъци с необходимост от мерки за подобряване на безопасността. С решения на комисията през 2021 г. са изпълнени изкуствени неравности по ул. „Христо Смирненски“, поставени 180 пътни знаци, 12 сферични огледала за допълване на видимостта в кръстовища, предпазни парапети в различни участъци на града и нов парапет на бул. „Столетов“ при училище „Христо Ботев“.

От 13 януари може да се плаща данък върху превозно средство
12 януари 2022
Кандидатствайте за българския инкубатор по роботика
12 януари 2022