Кметът на Габрово Таня Христова връчи ключовете за два нови специализирани автомобила на ръководителите на Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за деца с увреждания.

Община Габрово купи автомобилите, след проведена обществена поръчка, за нуждите на двете социални услуги. Специализираните превозни средства са с обособени места за инвалидни колички и електрическа хидравлична платформа за повдигане на количките.

Общата стойност на моторните превозни средства е близо 150 000 лева. Финансовият ресурс за тях е осигурен след реализиран преходен остатък от социалните услуги, функциониращи на територията на община Габрово през 2020г.

Наличието на два нови автомобила ще осигури възможност за транспорт на потребителите от домовете или от училище до социалната услуга, както и използването им от други социални услуги в случай на необходимост.

 

Таня Христова благодари на младите лекари от областната болница
21 декември 2021
Обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
22 декември 2021