Превозвачи, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Габрово депозираха в Общински съвет – Габрово и в Община Габрово предложение за промяна на минималната и максималната цена за километър пробег.

Искането им е за актуализация на минималните и максимални цени за километър пробег по дневна и нощна тарифа, които не са променяни от пролетта на 2016 година.

Конкретното им предложение е минималната цена за километър пробег по дневна и нощна тарифа да стане 1.00 лв., а максималната да стане 2.00 лв. Превозвачите  мотивират желанието си за актуализация на цените на услугата, която предлагат с увеличения осигурителен праг, инфлацията, повишените цени на горивата, резервните чести и консумативите, като подчертават, че част от колегите им вече са прекратили дейност, поради невъзможност да покрият разходите си и услугата е в недостиг за гражданите на град Габрово.

Предложението е подкрепено с подписите на 22-ма местни превозвачи.

Съгласно Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по двете тарифи, които важат за територията на съответната община за следващата година. Според нормативните изисквания, цената за километър пробег участва в образуването на таксата за повикване на адрес, първоначалната такса и цената за минута престой.

Предстои среща между ръководството на Община Габрово, постоянната комисия „Транспорт и Комунални дейности“ към Общински съвет Габрово и представители на бранша, на която исканията и мотивите на превозвачите да бъдат детайлно обсъдени.

 

 

Gabrovo Green Accelerator с награди за всички финалисти
19 октомври 2021
Предстоящи лесовъдски мероприятия в района на парк "Синкевица"
20 октомври 2021