На 17 май 2021 г. Община Габрово обяви публичен конкурс за изработване на Лого „Младежки център Габрово – възможности за изява на младите хора“, като се обърна към художници и графични дизайнери от страната и чужбина. Новият символ трябваше да представя Младежки център Габрово като благоприятно място за развитие на таланти, творчество, предприемачество и иновации. Новото лого ще бъде използвано в бъдещи комуникационни кампании, презентационни и рекламни материали, интернет сайт, като част от регламентираната употреба на Финансовия механизъм на ЕИП -  създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия или отделно, за да идентифицира Младежки център Габрово като притегателен за млади хора.

Всички допуснати за участие проекти в конкурса са обявени публично на Фейсбук страницата на центъра, където може да се разгледа галерията от снимки с предложените лога.

Победителят ще бъде обявен на 13 септември 2021 г. като на него ще бъде връчена парична награда на стойност 1000 лева. С автора на спечелилия проект ще бъде сключен договор за откупуване на авторските права и разработването на елементи от визуалната идентичност на Младежки център Габрово. Срещу получената награда, авторът е длъжен да предостави на организаторите разработените варианти на логото, така че те да бъдат използвани върху всякакви рекламни материали и публикации.

Създаването на Младежки център Габрово и предвидените дейности в него се изпълняват в рамките на проект „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

От 1 септември заявяването и заплащането на услуги за граждани и бизнеса е изцяло електронно
2 Септември 2021
Отбелязваме 136 години от Съединението
2 Септември 2021