На 3 юни 2011 г. Община Габрово подписа договор за безвъзмездна помощ за проект “Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. Договорът е на стойност 926 564,20 лева, от който 46328,21 лева ще бъдат собствен финансов принос на Община Габрово.

Дейностите по проекта обхващат:

- изграждане на подпорна стена, започваща като продължение на съществуващата подпорна стена при моста в района на Дом на Хумора и Сатирата и завършваща до рампата за влизане в река Янтра, в района на ул. „Аврам Гачев” в ЦГЧ;

- ремонт на съществуваща укрепваща подпорна стена на р. Янтра в ЦГЧ в района на блок „Простор”;

- ремонт на съществуваща укрепваща подпорна стена на р. Янтра в кв. „Любово”, в района на ул. „Ропотамо”;

Продължителността на изпълнението на дейностите е предвидена да бъде 18 месеца.

Новите шампионки по хандбал в ученическите игри ще тренират в обновена зала
3 юни 2011
Вечер на отворените врати в Обсерваторията
8 юни 2011