Областен информационен център - Габрово се включи в отбелязването на Международния ден на младежта в град Дряново със своя изнесена приемна, като подкрепи усилията на организаторите - Община Дряново и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, да създадат празник за младите хора, да се отбележат техните постижения и да се планира по-добре включването им в развитието и прогреса на обществото.

На организирания в чест на празника концерт "Който пее, зло не мисли" изявя на сцената намериха няколко дряновски таланти – Дарена, Тео и Йори, както и гостуващите музиканти от Lockdown party band.

Екипът на ОИЦ - Габрово беше на разположение на информационен щанд за разговор, свързан с насърчаване на предприемачеството, приобщаване на младите хора в Европейския съюз към доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарност и междукултурното разбирателство. Посетителите на приемната на ОИЦ - Габрово получиха информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Повече снимки от събитието, можете да намерите на страницата ни във Фейсбук тук.

Автобуси до Соколския манастир за празника на Голяма Богородица
13 август 2021
15 стартиращи компании се регистрираха в програмата Gabrovo Green Accelerator
16 август 2021