Община Габрово беше избрана да бъде пилотна при тестването на Референтната рамка за Европейски устойчиви градове, която представлява електронен инструмент за проверка на проекти, стратегии и политики, отнасящи се до устойчивото градско развитие.

Целта на теста е да се провери степента на приложимост на Рамката и да се получи обратна връзка от потенциалните й потребители за нейната ефективност.

Община Габрово е включена в тестването след кандидатстване и по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в Република България.

Проследяването на ефективността на Рамката се извършва по желание на Европейската комисия.

Във връзка с това на посещение в Габрово беше независимият експерт Коос Ван Дийкен, който представи целите, съдържанието и развитието на електронния инструмент и изслуша становището на Община Габрово по неговата приложимост на местно ниво. Експертите от Дирекция устойчиво развитие в Община Габрово споделиха своите мнения, препоръки и коментари по работата с Рамката и направиха конкретни предложения за промени и подобрения в нея. Бяха обсъдени и предстоящите ангажименти на администрацията по продължаващото тестване на Рамката.

Референтната рамка за Европейски устойчиви градове ще бъде тествана в 66 европейски града е в процес на доработване.

Победителят в предстоящ турнир по футбол ще тренира на игрището с изкуствена трева безплатно за четири месеца
1 юни 2011
Режисьори и актоьори представят филмите си на София филм фест
3 юни 2011