Седмичните менюта в детските ясли, градините и в Детската млечна кухня вече се изготвят от специалист - технолог по хранене, като се обсъждат с директорите на детските заведения и медицинските сестри от детско и училищно здравеопазване.

Изготвените менюта са рационални, балансирани, съобразени с всички нормативни изисквания като се прилагат здравословни кулинарни технологии. Продуктите, които се ползват са еднакви за всички детски заведения и се осигуряват по договори на община Габрово с външни доставчици, избрани по реда на Закона за обществените поръчки.  

Децата ще продължат да получават качествена храна, съобразно традиционната българска кухня, като ще се включват и полезни, модерни и предпочитани от младите родители продукти, като част от менюто на детските градини.

Седмичните менюта ще бъдат достъпни на електронната страница на Община Габрово, както и на страниците на детските градини и ясли, за да се даде възможност да се информират родителите за храненето на децата им.

За деца с  хранителни алергии и непоносимости ще се изготвя индивидуално меню, отговарящо на нуждите им.