Онлайн семинар по проект iPlace ще се проведе на 20 юли 2021 г., в часовия интервал 13:00-14:20 ч. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите по проекта – италианският град Гросето.

Ще бъдат представени конкретни практики и подходи за съживяване на градските центрове в малките европейски градове.

Започваме с конкретен пример от Италия,  градчето  Гросето, едно вълшебно място в южна Тоскана, където е проведен специален експеримент за възраждане на градския център, довел до изненадващи резултати. Гросето ще представи проекта за социални иновации Pop Up Shopping, чрез който ще разкрие по какъв начин се е осъществило сътрудничеството между Общината и предприемачите в региона,  за генериране на нова градска динамика и подпомагане на местния бизнес.

Програмата на Уебинара продължава с виртуално посещение в малкия словенски град Кочевие, с прекрасна локация, но изправен пред предизвикателствата, свързани с привличане на човекопоток към центъра на града. Местните заинтересовани страни експериментират с дейности и интервенции, за да превърнат публичните пространства в още по-привлекателни за жителите.

И за финал ще се запознаем с резултатите и въздействията от друг един проект по Програма URBACT - City Center Doctor, в който партниращите си градове реализират поредица от дейности, отново свързани със съживяване на градските си центрове.

Програмата на уебинара, както и повече информация за събитието, може да бъде намерена тук.

За събитието можете да се регистрирате на посочения линк  или директно да проследите събитието на  фейсбук страницата на проекта.

 Линк за онлайн събитието.

Работният език на уебинара ще бъде английски.

Проект  iPLACE (Finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people, place and technology / Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“) е финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.; Тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
19 юли 2021
Музеят на хумора и сатирата с детски екоателиета
19 юли 2021