Община Габрово уведомява, че от 15.07.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Изплащането на средствата е лично на лицето или с нотариално заверено пълномощно, срещу представена лична карта, от 10:00 часа на касата в Центъра за административно обслужване в Община Габрово.   

Работно време на касата: от 08:30 ч. до 17:00 ч. - всеки работен ден.