Полковник инж. Недьо Петров Радев, офицер от резерва, отбеляза своята 77-ма годишнина с дарение за Националния музей на образованието ­– Габрово. Предоставените документи и две униформи – парадна и всекидневна, са свързани с гражданското и военно  образование в един продължителен период от 60-те до 80-те години на миналия век.

Дарението съдържа дипломи от Техникум по текстил – Габрово, НШЗО „Христо Ботев“ – Плевен и Военна академия „Георги С. Раковски“; сертификат за завършен стратегически курс по гражданска защита от град Химки, Московска област; удостоверения за завършени курсове за управление на кризи в САЩ и Швеция и други.

Документите проследяват една успешна подготовка в областта на химията от средно образование със специалност апретура и багрене до висше образование във Висшия химико-технологичен институт – Бургас. След това Радев е военизиран в Окръжен щаб на Гражданска защита – Габрово като помощник началник по радиационна и химическа защита.

„Стремежът за придобиване на повече знания ме отведе във Военната академия, разказва Недьо Радев. Завърших задочно, специализирах в Съветския  съюз, сега Русия, обучавах се в САЩ, Швеция, участвах в международни конференции в Германия, Швейцария, Полша, Чехословакия. Образованието за мен е непрекъснат процес, който трябва да следва професионалната кариера. Преминах през цялата йерархична стълба от длъжности в Окръжния щаб на Гражданска защита до заместник-началник на управление „Гражданска защита“ в Министерството на отбраната през 1992 година.“

През цялата си служба Радев работи за обучението и на ръководния състав и на населението – как да се справя, какви адекватни действия да предприема за ликвидиране на последствията при кризи и бедствени ситуации.

Една от най-големите му заслуги е активното съдействие да преодоляване щетите от наводнението в град Габрово на 6 юли преди 30 години. Правителствената комисия осигурява достатъчно средства, за да се ремонтират всички крайречни съоръжения.

И днес офицерът от запаса продължава да е активен със своя опит и знания – изразява мнение, позиция чрез медиите, пише статии и се стреми да бъде полезен.

Директорът на музея Любка Тинчева благодари на инж. Радев и като му връчи свидетелство за направеното дарение го увери, че думата „курсант“ ще намери подобаващо място в историческия разказ за просветните и образователни традиции в България.

Как съвременните хора да си представят условията, при които се ражда музей „Етър“?
2 юли 2021
Дани Белев: Чакам всички будни, смели и усмихнати авантюристи в „Приеми ме на село – Възраждане“
2 юли 2021