Със заповед № 1366от 17.06.2021 г. на Кмета на Община Габрово се обявява публичен търг с явно наддаване на земеделска земя в землище Донино с площ 418 кв.м., в местност „Под отровния склад“, НТП: овощни насаждения,  с идентификатор  22959.516.98

Начална тръжна цена: 1334 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 06.07.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 18.06.2021г. до 05.07.2021 г.

Дата на повторен търг: 14.07.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 13.07.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

 

2. Със заповед № 1367 от 17.06.2021 г. на Кмета на Община Габрово се обявява публичен търг с явно наддаване на земеделска земя в землище Донино с площ 419 кв.м., в местност „Под отровния склад“, НТП: овощни насаждения,  с идентификатор  22959.516.99

Начална тръжна цена: 1337 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 06.07.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 18.06.2021г. до 05.07.2021 г.

Дата на повторен търг: 14.07.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 13.07.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

Започна вторият етап от ремонта на пътя Габрово - Дебел Дял по улици „Никола Войновски“ и „Момина скала“
17 юни 2021
Допълнителни курсове на линия №5 за Черешова задушница
17 юни 2021