Успешно приключиха занятията от първата година на Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етап „Кодово име Живот“, която се осъществява от Превантивно-информационния център по зависимости на Община Габрово.

В обученията участваха учениците от трите паралелки 5 клас в ОУ „Неофит Рилски“ - Габрово. В рамките на проведените занятия, чрез ролеви игри, дискусии и работа в малки групи, петокласниците се работиха по теми, свързани с чувства и емоции, самооценка, общуване, лични нагласи, умения за вземане на решения и др.

В последния час учениците бяха силно провокирани от темата за мястото и ролята на „електронния свят“ в тяхното ежедневие. Споделиха лично отношение, дискутираха ползите и негативите, и обобщиха, че електронните устройства са удобство, което ако не се използва разумно и умерено, може да доведе до пристрастяване и да навреди. А на раздяла децата отбелязаха, че  предстоящата лятна ваканция е чудесна възможност да продължат да се учат да живеят балансирано.

Националната програма „Кодово име Живот“ е насочена към ученици от 5 до 7 клас. Нейна основна цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Програмата използва предимно интерактивни методи и подходи и е насочена към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости.

МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ Е ВАЖНО ЗА НАС
15 юни 2021
Обявена обществена поръчка ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
16 юни 2021