УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За осма година Община Габрово и учебните заведения в града организират „Летни занимания“ за деца от първи до четвърти клас, с начална дата 24 юни /за учениците от I – III клас/ и 1 юли за учениците от IV клас. Заниманията ще се провеждат до 30 юли 2021 г.

Всички училища ще се включат в инициативата, като всяко дете ще бъде в група в училището, в което учи.  Заниманията ще се провеждат от 8:00 до 17:00 часа.

„Летни занимания 2021“ ще включват разнообразни дейности като излети сред природата, посещения на музеи в града и на библиотеката, спортни състезания и занимания по интереси. Спортните клубове ще организират спортни и тренировъчни дейности за децата.

Необходимо е родителите/настойниците, които желаят децата им да се включат в организираните занимания да попълнят заявление, в което да посочат  периода на участие и декларация на информирано съгласие.

Необходимите документи за записване можете да попълните на: https://survey123.arcgis.com/share/3fd40dc7e67449b1b34281553d26022e?portalUrl=https://gishub.gabrovo.bg/arcgis

или да получите заявление и декларация в училище, които да попълните и подадете на място в самото училище до 21 юни 2021 г.

Необходимите документи може да изтеглите и тук, да ги попълните и сканирани да ги изпратите на E-mail: obrazovanie@gabrovo.bg до 21 юни 2021 г.

За повече информация може да се свържете до 21 юни с Габриела Умникова: тел. 066/818 319; 0878 682 479 и Катя Робова: тел. 066/818 381; 0898 438 880 или на място в Община Габрово,  отдел  „Образование,  младежки  дейности и спорт “.

Очакват се интензивни валежи и гръмотевици на 12 юни
11 юни 2021
Велопоход „С колело за добро“ на 26 юни в Габрово
15 юни 2021