През изминалата седмица Община Габрово организира поредната двудневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 385 кг отпадъци. Впечатление прави голямото количество предадени лекарствени препарати – 101 кг. От останалите видове опасни отпадъци са предадени 112 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, над 65 кг бои и лепила, почти 25 кг киселини, 21 кг реактиви. Сред предадените опасни отпадъци, но в по-малки количества, са и фотографски смеси, перилни смеси, разтворители и др.

Следващата кампания по събиране на опасни отпадъци се очаква да бъде насрочена през есента на 2021г.

Системата за прием на първокласници отваря на 27 май
26 май 2021
„Приеми ме на село“ се завръща
27 май 2021