С празничната за Габрово седмица идва време и за новия конкурс за лого на Младежки център Габрово. В надпреварата ще имат възможност да се включат всички със способности и ентусиазъм да допринесат за развитието и вдъхването на нов живот на летния театър като Младежки център. 

Графичният символ, който търсим, трябва да представя Младежки център Габрово като притегателен за млади и иновативни хора, благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Той трябва да е разпознаваем, въздействащ, оригинален и гъвкав в употребата си. Новият знак ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании, презентационни и рекламни материали, интернет сайт и др.

В рамките на конкурса ще бъде връчена една награда от 1000 лева, за отличения на първо място победител. Той ще бъде обявен публично на 13 септември 2021 г. в уебсайта на Община Габрово, раздел „Летен театър Габрово“ и на фейсбук страницата на младежкия център.

Младите хора не са просто бъдещето на Габрово, те са нашето настояще и затова е изключително важно да подкрепяме тяхната изява, да се съобразим с техните нужди, приоритети и амбиции, и да допринесем за по-доброто развитие на града и региона. Наша отговорност е да създадем благоприятни  условия за тях,  за да развиват своите таланти, да бъдат подкрепени и вдъхновени и да асоциират своето бъдеще с бъдещето на града. 

През 2020 г. Габрово се присъедини към одобрените за реализиране проекти за младежки центрове в страната, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП. С това ние станахме част от семейството на младежкитте центрове в България.

Повече информация за условията на конкурса и необходимите документи, можете да намерите в линковете по-долу:

Условия за участие

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Габрово е кауза - обичайте я и ще пребъде!
17 май 2021
Жълт код за силен вятър
17 май 2021