Eкипът на Областен информационен център – Габрово организира онлайн събитие относно възможностите за европейско финансиране на бизнеса през програмния период 2021-2027 г.

Срещата ще се състои в четвъртък, 15 април 2021 г., от 10:00 часа в електронната платформа Zoom (Зуум).

По време на сесията ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнесът от Габрово може да постигне иновации и растеж, да получи средства за насърчаване на мерките за енергийна ефективност и прехода към кръгова икономика, да се създадат партньорства между работодателите и образованието, да се стимулира заетостта, уменията на служителите и други.

Срещата е отворена за представители на фирми от община Габрово и към всички заинтересовани страни.

Линк за достъп в Zoom: https://bit.ly/3s6kNDf

Номер на срещата: 984 1628 8230

Парола: 354338

Областен информационен център – Габрово е част от националната мрежа центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

COVID-19 бюлетин
12 април 2021
Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за две площадки с подземни контейнери
12 април 2021