Община Габрово ще получи 930 029.32 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да осигури на нуждаещи се лица патронажна грижа в условията на пандемия.

Услугата ще се предоставя на възрастни, които не могат да се обслужват сами, на хора с увреждания и поставени под карантина, лица над 54 г. и други уязвими групи. Екипи ще им доставят храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, ще заплащат битовите им сметки и ще съдействат за неотложни административни услуги. Патронажът включва и поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвната захар и кръвното налягане, рехабилитация, психологическа подкрепа и други.

Процедурата „Патронажна грижа +“ подкрепя и адаптирането на социалните услуги – делегирани от държавата, към променената ситуация заради КОВИД-19. Включена е дезинфекция в сградите на услугите, тестване на потребителите и персонала, преграждане на помещения за изолиране на заразени, осигуряване на лични предпазни средства, допълнителни възнаграждения за извънреден труд.

В домашна среда ще бъдат обхванати 224 жители от общината, 328 потребители и 184 служители в социалните услуги за период от 12 месеца. Патронажна грижа към момента ползват 160 души от града и селата, за които се грижат социални работници, медицински сестри, санитари и рехабилитатори.

Общата продължителност на проекта е 15 месеца. Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.

Желаещите да подадат документи за ползване на услугата „Патронажна грижа“ могат да го направят чрез електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg или лично на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Телефон за връзка – 066 985 020.

Образец на заявление

Методика за предоставяне на патронажна грижа