Кметът на Габрово Таня Христова ще предложи днес на Общинския съвет да одобри Подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, с който водопроводът от село Гъбене да бъде продължен към селата Драгановци, Яворец и Музга.

Средствата за него са осигурени от държавата заедно с финансирането за водоснабдяването на селата, разположени от северно от пътя Габрово – Севлиево /под Витата стена/.

Припомняме, че през 2019 г. беше изградено водоснабдяването на селата, разположени южно от пътя Габрово – Севлиево, а именно: Рачевци, Гергини, Гарван, Николчовци, Янковци, Стоевци, Божковци, Райновци, Михайловци, Враниловци, Новаковци, Смиловци, Борското, Гъбене и кв. Войново. Те вече получават вода от вътрешната водопроводна мрежа на Габрово. Предстои точно този водопровод да бъде продължен, за да бъдат водоснабдени от язовир „Христо Смирненски“ и селата Драгановци, Яворец и Музга.