Кметът на Габрово Таня Христова се срещна с представители на управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Варна –Ангел Ангелов и Анжела Тонева.

Представителите на ЕНЕРГО-ПРО информираха, че инвестициите на ЕРП Север в мрежата на област Габрово за 2020 г. са 2,8 млн. лв., в това число 820 000 лв. за ремонтни дейности.

Предвидените инвестиции в област Габрово за 2021 г. са в размер на 3,4 млн. лв., като за ремонтни дейности са планирани 450 000 лв.

Двете страни се договориха за обмен на информация, касаеща рехабилитация на инфраструктура още на етап инвестиционни намерения.

На срещата беше обсъдено предстоящото обновяване на уличното осветление в Габрово и разяснени плановете на дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна. Коментирани бяха либерализацията на пазара за небитови и битови клиенти, инвестициите на ЕРП Север в мрежата на област Габрово и някои мрежови казуси. Компанията информира, че предстои нов график за отчитане на средствата за търговско измерване. За реализацията на промените се предвижда широка информационна кампания.

Съгласно приетите миналата година промени в Закона за енергетиката, от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители излязоха на свободния пазар на електроенергия. От тази дата стартира преходният период на задължителната либерализация, който ще продължи до 30 юни 2021 г. Повече информация за либерализацията на пазара можете да намерите в сайта на ЕНЕРГО-ПРО Варна.