Община Габрово ще получи 541 000 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) за две нови социални услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Центровете ще се помещават в преустроените четири етажа от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“.

Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които са в специализирани институции или са в списъците на чакащи за социална услуга. Ще бъдат обхванати възрастни над 66 г., хора с увреждания и с деменция.

Средствата ще бъдат използвани за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, както и за закупуване на допълнително оборудване и обзавеждане от първа необходимост за новосъздадените услуги.

Предвижда се настаняването на потребители да започне от месец септември. Издръжката на двете услуги през първата година ще се покрие от проекта, а след това ще се предприемат действия да станат делегирани от държавата дейности.

Габрово е сред 28-е общини, които изградиха нова инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“ за социалните услуги. Тези общини са конкретни бенефициенти по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“. В страната ще започнат да функционират 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, както и 65 центъра за възрастни и хора с увреждания.

Срокът за изпълнение на дейностите е 16 месеца. Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.

Оранжев код за валежи от сняг
22 март 2021
„Седмица на поезията 2021“ в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“
22 март 2021