В рамките на 143-та пленарна сесия на членовете на Комитета на регионите /КР/, шест местни и регионални власти - Прованс-Алпи-Лазурен бряг, Мадрид, Воеводство Силезия, Хелзинки-Уусимаа, Габрово и Кастело Бранко, бяха отличени с наградата Предприемчив европейски регион (EER), като признание за тяхната перспективна визия и подкрепа за местна, новаторска стратегия и предприемаческа политика.

На снимката от ляво на дясно - Таня Христова, Марку Маркула, Рено Муселие, Исабел Диаз Аюсо, Хосе Аугусто Родригес Алвес, Якуб Челстоуски

Наградите бяха оповестени от Ева Майдел, член на Европейския парламент и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), Хюберт Гамбс, заместник – генерален директор на ГД Вътрешен пазар, Индустрия, Предприемачество и МСП /DG GROW) и Майкъл Мърфи, член на Съвета на окръг Типеръри и председател на Комисията по икономическа политика /ECON/.

Председателят на КР, Апостолос Цицикостас, заяви, че „работата на тези местни и регионални власти показва, че заедно можем да направим Европа по-предприемаческа, което ще помогне за преодоляване на опустошителните ефекти от кризата с COVID-19 върху нашите територии“. Според Майкъл Мърфи регионите и градовете, населени от хора с предприемачески дух, имат по-голям шанс да преодолеят кризите и да процъфтяват в един бързо променящ се свят.

Кметът на Габрово Таня Христова, заяви, че „Габрово се ангажира да се развива като зелен, интелигентен и иновативен център на България. Мисията ни се основава на нашите териториални активи, богата предприемаческа култура, технологични традиции и новаторски начин на мислене на гражданите. Пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху бизнеса ни мотивира да обединим усилия и да работим за разработването на предприемаческа стратегия, която да превърне Габрово в устойчив, адаптивен и дигитализиран участник в региона. За да постигнем тази цел, ще продължим да укрепваме нашата предприемаческа екосистема, като разчитаме на активното участие и ангажираност на всички, включително и на гражданите. Наградата е едновременно признание за системните ни усилия за подобряване на предприемаческите ни резултати и ценна възможност да приведем действията си в съответствие с водещите принципи и успешни постижения на ниво ЕС. "

Марку Маркула, председател на регионалния съвет на Хелзинки-Уусимаа, сподели, че „с този етикет на EER виждам надежда, стремеж и ангажираност към зелено, дигитално и предприемаческо бъдеще в региона на Хелзинки и Европа. Наградата е признание за нашите непрекъснати усилия за насърчаване на предприемаческия начин на мислене и умения в региона. Всяка стъпка от нашия път и стремежът и ангажираността да бъдем предприемачески регион е нашата северна звезда, която ни води към иновативно, безопасно и неутрално към въглерода бъдеще."

Според Ева Майдел предприемаческите региони ще са движещата сила за икономическото възстановяване на Европа. Затова те трябва да бъдат подкрепени с инвестиции и ресурси през следващите месеци и години. „Не можем да повтаряме стари грешки - парите, които харчим, трябва да отидат в региони, които са готови да се пренастроят, в съответствие със социалните и екологичните цели на нашето общество."

Видео с регионите - носители на наградата 

Регион Мадрид, Испания: Интегриран в многостепенна дългосрочна стратегия за развитие, планът за възстановяване на Регион Мадрид е съсредоточен основно върху елементи на сътрудничество, които имат за цел изграждането на мостове между публичния и частния сектор. Създаването на Съвет по предприемачество ще обедини различни предприемачи, микропредприятия и МСП и ще създаде полезни взаимодействия и мрежови ефекти. Стратегията реагира тясно на политическите насоки на ЕС за МСП и мобилизира значителни ресурси. По-специално се вземат предвид интересите на жените предприемачи.

Прованс-Алпи-Лазурен бряг, Франция: Стратегията за МСП на региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Регион Юг) е вградена в по-обширен регионален план за развитие, който има за цел да укрепи регионалната „Предприемаческа ДНК“ около модел на устойчиво икономическо възстановяване. Регионът е силно засегнат от сегашното отпускане на туризма и се очаква да бъде силно засегнат от изменението на климата. В този предизвикателен контекст регионалните власти се опитват да преоткрият местните икономически цикли и допълнително да се възползват от своята жизнена стартираща екосистема и високотехнологични МСП. Силната регионална интеграция на Регион Суд, особено неговите икономически връзки със Средиземноморието, имат голям потенциал да освободят мултиплициращи ефекти в свързани региони чрез успешен зелен преход на икономиката му.

Община Габрово, България: С бързо развиващата се производствена и преработваща промишленост община Габрово се превърна в един от най-важните икономически центрове в България. Стратегически регионът цели да насочи своя икономически модел към по-голяма адаптивност и екологична устойчивост. Тази промяна ще се съчетае с инвестиция в икономически дейности с по-висока добавена стойност. Нови сектори като информационните технологии и секторът на услугите са повдигнати като част от стратегията за интелигентна специализация на Габрово. За да овладее успешно предизвикателствата, свързани с тази промяна, регионът може да надгражда силни постижения в разширяването на образователната си инфраструктура в областта на инженерството.

Регион Хелзинки-Уусимаа, Финландия: Регион Хелзинки-Уусимаа има особено силен опит в областта на бизнес образованието. През 2012 г. той вече беше награден с EER за силната си промоция на млади предприемачи. Почти десет години по-късно регионът се стреми да създаде идеалната среда за движеното от устойчивост ново поколение предприемачи да предприеме следващата стъпка и да постави своите умения в услуга на дълбока социална и икономическа трансформация. Наситен със силна научноизследователска и образователна инфраструктура, регионът иска да въведе последователен набор от мерки за ускоряване на развитието на своята кръгова и споделена икономика и да доведе до съвместни модели на потребление до икономическа жизнеспособност.

Наградата „Предприемчив европейски регион“ (ПЕР) е проект, чрез който всяка година се открояват и отличават територии на ЕС с изключителна и новаторска политическа стратегия в областта на предприемачеството, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На териториите с най-убедителен, авангарден и перспективен план се присъжда знакът „Предприемчив европейски регион“ за следващата година. Той е създаден в партньорство с Европейската комисия и с подкрепата на заинтересовани страни на равнище ЕС като SME UnitedАсоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати), Социална икономика Европа и Европейската асоциация на агенциите за развитие (EURADA).

Журито е съставено от членове на КР, представители на институциите на ЕС, социални партньори и териториални сдружения — ще наблюдава изпълнението на отличените регионални стратегии през 2021 и 2022 г., за да осигури на победителите обективна външна оценка на техните политики и постигнатия през годината напредък. Поради пандемията от COVID-19 изданието на ПЕР за периода 2021—2022 г. обхваща две години. 

 

 

 

 

 

 

Чуждоезикова подготовка в музейна среда
18 март 2021
Уикенд в театъра
19 март 2021