Тазгодишният брой на алманах „Зорница“ – 46. поред, е посветен на 160 години от обявяването на Габрово за град. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Алманахът е с обем от 330 страници с цветни илюстрации и е отпечатан в габровското издателство „Екс-ПРЕС“.

В новото издание са включени текстове и творби от различни области на културата и изкуството, които изграждат една плътна картина за развитието на града, неговия исторически път и духовен просперитет в периода 1860 – 2020 г.

Събитията във времевата рамка са интересно и обстойно разказани от историка Даниела Цонева в за пръв път публикуваният предговор в четири композиционно разделени части под общо заглавие „Габрово през фокуса на четири епохи“.

Литературните творби са подредени в съответствие с хронологията на събитията и допълват историческите периоди с художествени факти. Отделните автори са представени с биографични справки.

Редакционната колегия, работила над  изданието, включва: Минчо Г. Минчев – гл. редактор, Елена Христова, Бояна Пенчева, Росица Кънева, Иван Хр. Христов.

За илюстрация на заглавната страница е използвана марката на Габровския карнавал, създадена от Пепа Христова.

Алманахът е реализиран и с изключителното съдействие на Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“, Художествена галерия „Христо Цокев“, Държавен архив–Габрово, Музей „Дом на хумора и сатирата“, Национална Априловска гимназия.

 

Първият алманах за литература, изкуство и култура излиза през 1972 г. като инициатива на Дружеството на писателите-Габрово. Дружеството е учредено на 20 април 1973 г. и е първият в страната клон на Съюза на българските писатели.

Очакват се валежи от сняг
16 март 2021
Софийска премиера на „Иванка Курвоазие на три морета“ в Младежкия театър
16 март 2021