Пролетният салон на жените художнички от цялата страна се организира ежегодно от Художествена галерия „Христо Цокев” и е една добра традиция и креативна платформа за поддържане на професионалното и творческото им развитие.

Още от 30-те години на миналия век, след като се формира професионална асоциация на жените художнички през 1928 г., форматът на художествените изложби с изключително женско участие успява да запази своята актуалност в страната. От такава гледна точка, салонът се организира за да подчертае колко важна е приемствеността в художествените традиции.

Първото издание на „Пролетен салон” в Габрово е през 2019 година с участие на 62 дами, а във второто участие вземат 95 авторки със 149 творби.

Интересът към изложбата става все по-широк и тази година вече 139 художнички вземат участие в салона. Идеята на галерията е широко представяне на творческите търсения на съвремените български художнички позволявайки на зрителя да се запознае както с вече изявените автори, така и с по - начинаещи творци. За самите художнички изложбата е платформа за по-свободно себеизяване и творческо експериментиране. Екипът на ХГ „Христо Цокев“ е приятно изненадан от участието на ученички от Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" в Казанлък. Това е следствие от усилията, които полагат през последните години за работа с ученическа аудитория.

Първа награда - 700 лв. и диплом на проф. д.изк.н Антоанета Анчева за творбата „Пон дьо Гар“, ръководител на катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини” във факултета по изобразително изкуство на  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Член е на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства в Националната агенция за оценяване и акредитация, София. От 2007 г. до 2011 г. е декан на Факултет Изобразително изкуство към Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Изнася лекции във Франция, Италия, Португалия, Испания и др., ръководител е на множество научни проекти.

Втора награда - 500 лв. и диплом на Христина Дренска – Тита  за творбата „Гватемала I“, магистър по специалност "Скулптура" в Национална художествена академия, София. Носител е на награда на Национална изложба Скулптура през 2014г. организирана от СБХ и награда за млад автор в традиционната изложба, посветена на празника на Габрово, ХГ "Христо Цокев", Габрово. /Само тя ще присъства физически от наградените!/

Трета награда - участие в национален пленер по живопис „Боженци“ и диплом за Галина Цветкова за творбата „Лично местоимение I“, преподавател по рисуване във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Член на СБХ, секция Живопис. Участия и реализации: 10 самостоятелни изложби, международни, национални селекции и награди.

Всички творби на участниците в пролетния салон са изложени на два от етажите в галерията, а снимки от откриването може да разгледате тук.

Община Габрово кандидатства по „Патронажна грижа +“
12 март 2021
Кметът Таня Христова с предложение до МОН относно децата в предучилищна възраст
13 март 2021