В годината на Зеления лист за Габрово, Областен информационен център – Габрово подготвя поредица от информационни материали, посветени на кръговата икономика, които ще помогнат на всеки гражданин да си отговори на въпроса защо е важна тя и с какво би могъл да допринесе за намаляване на екологичното замърсяване и облекчаването на проблемите с набавянето на суровини.   

 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, който ограничава до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Всеки европеец консумира средно 14 тона суровини на година. И оставя всяка година 5 тона отпадъци. Но тези отпадъци, тези продукти и материали могат да се използват повторно или да се рециклират. Това е принципът на кръговата икономика, подкрепян от Европейския парламент. Целта е да се отдалечим от линейния модел, който доминира от индустриалната революция до наши дни, а именно „вземи – направи – използвай – изхвърли“. На негово място трябва да дойде кръговата икономика, в която цикълът на живот на продуктите се удължава, намалява използването на суровини и изхвърлянето на отпадъци.

Как изглежда новият цикъл?

Той преминава така - суровини, планиране, производство или повторно производство, дистрибуция, употреба, вторична употреба или поправяне, събиране (остатъчните отпадъци напускат цикъла) и рециклиране на това, което може да се рециклира, за да се вкарат тези суровини в началото на новия безкраен цикъл.

В момента Европейският съюз обновява законодателството си, за да насърчи преминаването към този по-устойчив модел, известен като кръгова икономика.

Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващите материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови. Европейският парламент се обявява срещу тази практика, която пилее ресурси.

Защо трябва да преминем към кръгова икономика?

Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от внос от други държави.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата.

Какви са ползите?

Намаляването на отпадъците, повторната употреба и други подобни мерки могат да спестят много пари на предприятията в ЕС и да намалят общите годишни емисии на парникови газове. В момента производството на материали, които използваме в ежедневието, генерира около 45% от емисиите в ЕС.

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. Промяната има потенциал да добави още 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 г., а потребителите ще получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 година и стана единственият град в Централна и Източна Европа, получавал това отличие. Наградата е категория на приза "Европейска зелена столица" и се отнася за градове с население под 100 хил. души, като оценява зелените им политики.

Зимна обстановка – община Габрово към 07:30 часа на 11.03.2021 г.
11 март 2021
Процедура за популяризиране на дейности по проекти на Община Габрово
11 март 2021