Кметът на Община Габрово Томислав Дончев откри конференция на тема „Стимулиране на енергийната ефективност и развитие на пазара на възобновяеми енергийни източници в България и oбласт Габрово”, която се проведе на 22 юни 2009 г. в Габрово. На нея присъстваха представители на общинската и областната администрация, академичната общност, български и чуждестранни фирми, неправителствени организации, национални и природни паркове.

В своето изказване Томислав Дончев представи работата на Община Габрово във връзка с реализирането на проекти в сферата на енергийната ефективност. Той акцентира и върху някой от постигнатите до момента резултати, а именно: създаването на Информационен център за енергийна ефективност, отличието „Най-добра пилотна община МОДЕЛ” за 2008 г., членството в Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия”. Кметът на Община Габрово изрази своята готовност за използване на всички водещи европейски практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и не скри своето задоволство от факта, че много от целите на проекта в Община Габрово не са цели, а реалност или текуща работа. „По този начин освен да можем да ползваме чуждия опит, много други европейски градове ще могат да ползват нашия. Отдавна Габрово не е просто ползвател на информация относно водещите световни достижения, ние самите вече формираме добри практики”, коментира Томислав Дончев.