От енергийната ефективност и опазването на околната среда няма да има желан ефект, докато нужните мерки не се превърнат в масово явление. Този извод направи кметът на Габрово Томислав Дончев в словото си при откриването на сесията на тема „Дни на интелигентната енергия“. С нея габровската Община се включи в организираната научна конференция по повод 45-годишнината на габровския Технически университет, която се проведе на 24 септември 2009 г.

Кметът пожела на форума да генерира конкретни предложения, които да могат да се приложат. „Ако докажем, че нещо, което не е изпробвано, работи на местно ниво, тогава ще мога да настоявам то да бъде приложено и на държавно ниво или поне в други общини – каза кметът Дончев. - Защото няма да постигнем голям резултат по отношение на енергийната ефективност, и за опазването на околната среда, докато не го превърнем в наистина масово явление. Не може за тези неща да са отговорни само публичните институции или няколко неправителствени организации. Ако това не стане част от дневния ред на всеки гражданин и предприемач, значим успех няма да имаме. Една от задачите ни днес е да помислим как би могло да стане това.“

Според Tомислав Дончев, когато говорим за опазване на околната среда и за енергийна ефективност, моралните послания не вършат особена работа - това е една илюзия, с която трябва да се разделим. Естествено никой не би взел мерки в тази посока по отношение на имота си, на фабриката си или автомобила си, само защото е отговорно към природата да пестим енергия и да я замърсяваме по-малко. Основната роля е на икономическия стимул, на пестенето на средства. Затова според габровския кмет реалните стъпки за гарантиране на енергийна ефективност стават, когато има пакет от естествени или изкуствено наложени стимули. Според него създаването на пакет от стимули, който допълнително да мотивира хората да се стремят към енергийна ефективност, е голямото предизвикателство пред всички публични институции.

Няколко презентации, представени на сесията, показаха положителен опит в използването на интелигентната енергия, в прилагането на енергийната ефективност и опазването на околната среда. Зам.-кметът на Габрово инж. Добрин Савчев представи опита на габровската Община като община на интелигентната енергия и пионер в изпълнението на проекти за енергийна ефективност. Инж. Татяна Стоянова – ръководител на проекта за демонстрационно обновяване на жилищни сгради, финансиран от ПРООН, по който бяха реновирани две жилищни кооперации в Габрово, също участва в сесията. Доц. Стойо Платиканов представи два реализирани проекта на преподаватели, асистенти и студенти от ТУ в Габрово. Единият е университетската фотоволтаична система, която произвежда електричество от слънцето на покрива на Ректората от година и половина, а втората – модернизацията и енергийната ефективност на уличното осветление на Габрово и няколко други градове. Инж. Мирослав Хинков – директор на „Мехатроника“, представи геотермалната система за климатизация на фирмата.

Източник: вестник „100 Вести“