Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания до 18 години“, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.05.2016 г.
№84 / 21.04.2016

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 6 от 28.04.2016 г.