Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца с увреждания до 18 години“, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 20 места, считано от 01.05.2016 г.
№84 / 21.04.2016
Решение 84 124 KB
Приложение №1 361 KB