1. Диана Стоянова Гатева - Общински съветник

2. Грета Дианова Господинова - Станева - Общински съветниk

3. Димитър Василев Михайлов - Общински съветник

4. Бянка Светлозар Рачева - Общински съветник

5. Владимир Стоянов Влаев - Общински съветник

6. Анчо Василев Анчев - Общински съветник

7. Цеца Пенчева Данаилова - Общински съветник

8. Симеон Цанков Ценкуловски - Общински съветник

9. Кирил Димов Динков - Общински съветник

10. Снежана Калчева Сидерова - Общински съветник

11. Пламен Панов Йончев - Общински съветник

12. Десислава Иванова Петрова - Общински съветник

13. Стефан Петров Трифонов - Общински съветник

14. Лена Димитрова Георгиева - Председател общински съвет

15. Мариана Недялкова Кръстева - Общински съветник

16. Светла Йорданова Григорова - Общински съветник

17. Николай Михаилов Влаев - Общински съветник

18. Митко Спасов Димитров - Общински съветник

19. Димитър Стефанов Димитров - Общински съветник

20. Николай Лалев Колев - Общински съветник

21. Катя Ангелова Христова - Общински съветник

22. Кристина Максимова Сидорова - Общински съветник

23. Лена Вълчева Енева - Общински съветник

24. Богомил Колев Белчев - Общински съветник

25. Веселин Методиев Пешев - Общински съветник

26. Миглена Христова Пройнова - Общински съветник

27. Николай Георгиев Григоров - Общински съветник

28. Любомир Иванов Линков - Общински съветник

29. Драгомир Колев Койчев - Общински съветник

30. Веселин Димитров Данчев - Общински съветник

31. Ивелин Стоянов Стоянов - Общински съветник

32. Рачо Петков Шейтанов - Общински съветник

33. Пепа Миткова Сомлева - Общински съветник