Приключи изпълнението на проекта “Памет – минало, памет – настояще, памет – бъдеще” на НЧ “Христо Смирненски 1949” кв. Русевци, финансиран по програма Култура на Община Габрово.

Целите на проекта бяха: обогатяването и осъвременяването на архива на културния живот на Габрово, чрез издирване, дигитализиране и популяризиране на архивни материали от обявяването му за град до наши дни; премахване на етикета за елитарност от традиционните културни пространства; привличане на нови потенциални публики към културния живот в Габрово; предизвикване на разговор за смисъла и реалните потребности от творческа културна художествена дейност; провокиране на интерес на национално и международно ниво към Габрово като културен център.

Проектът се реализира в 3 компонента чрез взаимодействие и съвместна работа на 3-ма творци от различни точки на България и света: Петринел Гочев – утвърден театрален режисьор, художник и скулптор от София; Рин Ямамура – художник и сценограф от Япония и Росина Пенчева – млад фотограф от Габрово.

Първият елемент обхвана част от историята на културния живот – снимков архив от пораждането на сценична дейност в града до днес. Проучване на архивни материали, дигитализация, системетизиране на база данни. Създаване на визуална инсталация „Паралели“, състояща се от 14 интерактивни табла, разположени пред Регионална библиотека „Априлов - Палаузов“. Целта на инсталацията е чрез съпоставяне на снимков материал от културния живот на града, да се възбуди интереса към културните пластове от миналото и настоящето и да се предизвика потенциалната публика към активно съпреживяване на творческия процес.

Вторият елемент от проекта беше плод на работата на тримата автори по габровската постановка „Жана д‘Арк“. Той представя изложба на оригиналните творби – живопис и скулптура на Петринел Гочев, сценографски макети на Рин Ямамура от представлението и фотографска серия на Росина Пенчева, документираща живота на постановката зад кулисите и на сцената. Експозицията беше представена в ХГ “Христо Цокев”.

Третият елемент - отворена дискусията с Петринел Гочев на тема „Художественият образ – основа на родова, гражданска и национална памет в света на изчезващите граници” се основа на обекти в областта на архитектурата, скулптурата, живописта и сценичните изкуства, създадени на територията на града.

Събитията предизвикаха интереса на творци и любители на театъра, изобразителното изкуство, историята, архитектурата не само от града и региона, а и на национално ниво. С атрактивния си замисъл и изпълнение, инсталацията „Паралели“ провокира публика от различни поколение и получи изключително положителен обществен отзвук. Техническото изпълнение на триизмерните пана ще даде възможност експозицията да бъде представена в страната и чужбина.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА