ee-infocenter@gabrovo.bg


http://www.ee-infocenters.net

Община Габрово е избрана, като една от пилотните общини за сътрудничество и съвместни дългосрочни дейности по проекта „Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие и се изпълнява от центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”.