Проектното предложение „Познатото и непознато Габрово: на фокус” на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово в партньорство с Регионален исторически музей - Габрово, ИМКА – Габрово и ХГ„Христо Цокев“ получи финансиране по Програма „Култура“ на Община Габрово за 2015 г.
Проектът има за цел популяризиране на архитектурното и културно-историческо наследство на града сред местната общност и потребителите на интернет в страната и чужбина. Предвижда създаване на електронен масив от снимкова и фактографска информация за 55 обекта в град Габрово, която ще може да се ползва, както на място в отдел „Краезнание“ на библиотеката, така и чрез отдалечен, безплатен и неограничен достъп чрез сайта.
В проекта са заложени издирване и систематизиране на фактографска информация за обектите, тяхното заснемане от доброволци при РБ „Априлов-Палаузов“ и ИМКА – Габрово и представянето им във виртуален албум.
Проектът завършва през есента с изложба в Художествена галерия „Христо Цокев“, а създаденият от доброволците виртуален албум ще бъде публикуван на сайта на библиотеката и предоставен на училищата в Габрово на електронен носител.
Общата стойност на проекта е 1700 лв.
Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Фолклорен ансамбъл „Сивек“ при читалище „Габрово – 2002“ проведе концертно турне в Португалия от 20.07. до 07.08.2015 г.