Община Габрово обявява конкурс за най-атрактивно междублоково пространство в рамките на общоградското пролетно почистване „Мисия отпадък“. Търсят се хора, които освен за околната среда, се грижат и за облагородяването на пространствата около блоковете си.        

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са:

  • чистота – пространствата трябва да са почистени от битови или други отпадъци и да са добре поддържани. Участниците ще бъдат оценявани от комисията с точки от 1 до 10;
  • красиви градинки – наличието на добре оформени цветни градинки е от съществено значение. По този показател оценяването също ще бъде от 1 до 10 точки;
  • атрактивност – комисията ще търси креативност от участниците. Принципа „от нищо – нещо“ изцяло важи за този показател, като се очаква демонстрация на творчество чрез по-различно приложение на отпадъчни материали. Максималният брой точки, който може да се спечели е 10, а минамалният – 1 точка.

Заявки за включване в конкурса ще бъдат приемани от 20 до 30 април на e-mail d.koleva@gabrovo.bg, на facebook страницата на пролетното почистване „Аз чистя Габрово“, както и на телефон 066-818 437.

Необходимо е да подадете информация за точното местоположение на междублоковото пространство, лице и телефон за контакт.

Всяко замърсяване на града се санкционира Да изчистим заедно - „Мисия отпадък“ започва