Днес приключва едноседмичната кампания „Мисия отпадък“ на Община Габрово. Вярваме, че повече граждани са откликнали на призива ни и са участвали в пролетното почистване. Вярваме, че габровци обичат града си достатъчно силно и са направили всичко възможно той да стане по-чист, по-красив, по-зелен и по-привлекателен, както за нас, така и за нашите гости.

Екипи на ОП „Благоустрояване“ извозват събраните отпадъци от съдовете за битови отпадъци, както и чувалите, поставяни до тях. Всеки ден улиците на града се чистят и мият.

Едни от целите на кампанията са премахването на нерегламентираните сметища и почистването на обществените места, замърсени от безразборно изхвърляни непотребни вещи, пластмасови, хартиени и строителни отпадъци.

Съгласно „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Габрово“, глобата за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени места, е от 300 до 1 000 лева. От 2 000 до 5 000 лева е санкцията за физически лица, които нерегламентирано изгарят или третират отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

„Наредба № 1 за чистотата в Габровската община“ предвижда глоба до 1 000 лева за физически лица, които се движат по улиците и площадите с неизмити превозни средства, а за еднолични търговци и юридически лица се предвиждат имуществени санкции в размер до 10 000 лева.

Продължава конкурсът за най-атрактивно междублоково пространство. Очакваме Вашите предложения и заявки за участие до 30 април на електронна поща d.koleva@gabrovo.bg, на facebook страницата на пролетното почистване „Аз чистя Габрово“, както и на телефон 066-818 437.

Необходимо е да подадете точна информация за местоположението на облагороденото междублоково пространство, лице и телефон за контакт.