Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово - второ четене
№29 / 26.02.2015
Решение № 29 1.29 MB
Приложение №1 22.50 MB