Проект за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене

Предложение за Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово – второ четене