Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД - гр. Габрово
№1 / 26.01.2015
Решение № 1 102 KB
Приложение №1 99 KB