Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – първо четене

Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово – второ четене