Габрово е областта-шампион по усвоени евросредства на глава от населението за трета поредна година, следвана от Бургаска област. Това сочи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2014“, изготвено от Института за пазарна икономика в сътрудничество с „Региостат“. Анализът представя състоянието и развитието на 28-те области в страната въз основа на 59 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна и социална среда.

Данните на анализаторите показват, че област Габрово е със силно изразен индустриален профил, като икономическите ѝ показатели са по-добри от средните за страната. Безработицата по традиция е ниска, а заетостта нараства през 2013 г. Висок е притокът на чуждестранни инвестиции. Много добро е усвояването на европейски средства, особено в община Габрово. Към края на януари 2014 г. изплатените средства по договори на общините, като бенефициенти по оперативните програми, са близо 112 млн. лв., от които 90 млн. лв. са концентрирани в община Габрово.

Според изследването Габрово е сред областните градове с най-ниски местни данъци и такси, които остават непроменени през 2014 година. В рейтинга за прозрачност на органите на местно самоуправление, изготвян от „Програма достъп до информация”, община Габрово е водеща спрямо останалите от областта.

Анализът на околната среда показва, че делът на населението в селища с обществена канализация е 85%. След 2010 г. две трети от населението с достъп до канализация е свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води. Това е едно от най-високите нива за страната през 2012 г. Причината е в големия процент живеещи в градовете, както и доброто усвояване на европейски средства в сферата.

Изследователите посочват като предизвикателство влошените демографски показатели. Населението на 65 и повече години в област Габрово е над два пъти повече от населението до 14-годишна възраст. Раждаемостта остава ниска. Добрите професионални училища и Техническият университет в град Габрово отговарят на промишления профил на областта, но се затрудняват да привличат млади хора за постоянно. Висок е делът на населението с висше образование в трудоспособна възраст.

Подробни данни по различните показатели за област Габрово, както и пълното съдържание на изследването, може да намерите на http://ime.bg/bg/articles/regionalni-profili-pokazateli-za-razvitie-2014/#ixzz3IqBorwKL.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Интерактивният музей на индустрията със специална награда в конкурса „Сграда на годината 2014“