Община Габрово е първи подгласник в категорията „Най-прозрачна общинска администрация” от годишния национален конкурс на Фондация за прозрачни регламенти. Със сумарен брой точки 37,25 и в конкуренция с 36 общини, участвали в конкурса, габровската администрация е класирана за постигната висока степен на прозрачност в своите действия през 2013 г.

След 8-ото място за 2009 г. и 15-ото място за 2012 г., през 2014 г. Габрово стигна на стъпка от победителя – Общинска администрация Добрич-град. Това е свидетелство за упорит труд, възходящи резултати и добро управление.

Участието в конкурса предоставя възможност на администрациите да демонстрират пред широка публика стремеж към прозрачност и отчетност в обслужването, прилагане на иновативни подходи за партньорство и подобряване на работните процеси, както и желание за взаимодействие с други администрации.

Класирането се извършва от независима комисия чрез присъждане на точки в две направления. Изследват се 15 критерия за прозрачност, административно обслужване и гражданско участие, за които кандидатстващата администрация изпраща обосновка и доказателствени материали. Оценява се и функционалността на общинските интернет страници.

Сред целите на инициативата са развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрацията, насърчаване на диалога между държавата, местното самоуправление, стопанските организации и гражданското общество при решаване на обществено значими проблеми, повишаване на отчетността пред гражданите и бизнеса, засилване на контрола за превенция на корупцията и др.

Церемонията по награждаване на победителите в шестото издание на конкурса се състоя на 24 юни 2014 г. в хотел „Рамада София“.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Проектът „Приеми ме на село” отличен с още една награда