Адрес: 5349 с. Боженци, общ. Габрово
Тел: 066/990950, 0878716290
 
 

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“ е притегателен център за културен туризъм. Основите му са поставени през 1964 г., когато село Боженци е обявено за исторически и архитектурен резерват, поради това, че е запазило цялостно характера си от епохата на Възраждането и съдържа и съхранява в себе си ценни етнографски архитектурни паметници и градоустройствени ансамбли. Музеят съществува като самостоятелна институция от 1968 г. и представя чрез експозициите си архитектурата, историята, бита и културата на местното население от края на XVIII век до началото на ХХ век. Музеят е организатор и домакин на концерти, възстановки, театрални представления, фото и художествени пленери, демонстрации на занаяти. Всички музейни експозиции са разположени в сгради - недвижими културни ценности.

МАИР „Боженци“ се намира на 16 км източно от гр. Габрово и е включен в движението „Опознай България – 100 Национални туристически обекта“ под № 20.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“ Художествена галерия „Христо Цокев“