Таня Христова е отличена за кмет-реформатор на осмата годишна среща на местните власти в Пловдив. Наградата е определена чрез обработка на информацията, събрана в базата данни на Националното сдружение на общините в Република България – за активно участие в живота на организацията, за принос при подготовката и отстояването на становищата на НСОРБ, както и за друга активна подкрепа от страна на общината или на общинарите.

Директорът на дирекция „Финансово-счетоводна” Христина Александрова е наградена от НСОРБ с почетна грамота за цялостен принос в местните финанси.

По време на форума на местните власти Община Габрово получи награда за най-оригинално представяне на ОП „Околна среда” - за интерактивния сайт на Интегрирания проект за воден цикъл на град Габрово.

Годишната среща е уникално за местните власти събитие, което включва разнообразни форуми и дава възможност за споделяне на идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи с министри и народни представители. Всяка година форумът събира над 1 000 общински лидери – председатели на общински съвети, съветници, кметове и ключови експерти, които дискутират тенденциите в развитието на местното самоуправление в България. На срещата присъстват и представители на централната власт – президентът на Република България и министър-председателят, министри, представители на партньорски асоциации на общините от цяла Европа.

Таня Христова с награда „Зелена община“ в конкурса „Кмет на годината“ за мандат 2019-2023 г. Община Габрово с три награди за опазване на околната среда